Zarząd

Kamil Kuśnierek – Prezes Zarządu

Członek Zarządu i udziałowiec kilku spółek prawa handlowego. Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny, kierunek mechanika i budowa maszyn w specjalności produkcja, maszyny i systemy produkcyjne. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2016 roku z wynikiem pozytywnym złożył przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Ukończył wiele szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz zasobami ludzkimi. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw, planowania rozwoju oraz zarządzania projektami, zespołami i spółkami prawa handlowego. Aktywny uczestnik rynku finansowego, inwestor giełdowy.

Wielokrotnie nominowany i wyróżniany za działalność społeczną. Od 2018 roku radny Rady Powiatu Krośnieńskiego i Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego.

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

Henry Ford

Kontakt

Personalservice.pl  sp. z o.o.
ul. Legnicka 17
66-620 Gubin (PL)

KRS: 0000562903
NIP: 9261673412
REGON: 361757781

tel.: +48 661122100;
mail: info@personalservice.pl

Konta bankowe:
mBank PLN:
79 1140 2004 0000 3402 7571 7462
mBank EUR:
73 1140 2004 0000 3612 0378 4469
SWIFT: BREXPLPWMBK

4 + 14 =