Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Personalservice.pl sp. z o.o.. z siedzibą w Gubinie, przy ul. Legnickiej 17,  NIP: 9261673412.
2. Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
A. wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Spółce, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: info@personalservice.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
B. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;
C. umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientami i Kontrahentami, z którymi Spółka Personalservice.pl sp. z o.o. zamierza zawrzeć lub zawarła umowę;
D. obsługi Państwa reklamacji, próśb i zapytań ofertowych, zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
E. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji, wykonania płatności i realizacji dostawy;
F. w ramach przepisów prawa wymagających od Spółki przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
G. w celach uzasadnionych interesem obopólnym Spółki i Klienta/Kontrahenta Spółki, w postaci zapewnienia obsługi płatności i zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;
H. w uzasadnionych postępowaniach windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
I. realizacji procesów rekrutacyjnych;
J. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów z wytwarzanych przez nas produktów oraz świadczonych usług;
K. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu;
4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Okres przechowywania danych.
A. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,
B. dane przetwarzane na potrzeby  przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy kurierskie i transportowe.
7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, adres do wysyłki towaru lub adres podany przez Klienta w celu realizacji zleconych usług.
 
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw lub zapomnienia przeciwko przetwarzaniu danych.
W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej na adres: info@personalservice.pl. Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpieczne.

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

Henry Ford

Kontakt

Personalservice.pl  sp. z o.o.
ul. Legnicka 17
66-620 Gubin (PL)

KRS: 0000562903
NIP: 9261673412
REGON: 361757781

tel.: +48 661122100;
mail: info@personalservice.pl

Konta bankowe:
mBank PLN:
79 1140 2004 0000 3402 7571 7462
mBank EUR:
73 1140 2004 0000 3612 0378 4469
SWIFT: BREXPLPWMBK

4 + 4 =