BHP i P.Poż

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY /
OCHRONA P.POŻ:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP, jak również szkoleń z ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków,
 • uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,
 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP,
 • przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach,
 • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy,
 • raporty o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa,
 • opracowywanie zasad przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
 • doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, instrukcji bhp i p.poż. (znaki ewakuacyjne, instrukcje pożarowe itp).

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

Henry Ford

Kontakt

Personalservice.pl  sp. z o.o.
ul. Legnicka 17
66-620 Gubin (PL)

KRS: 0000562903
NIP: 9261673412
REGON: 361757781

tel.: +48 661122100;
mail: info@personalservice.pl

Konta bankowe:
mBank PLN:
79 1140 2004 0000 3402 7571 7462
mBank EUR:
73 1140 2004 0000 3612 0378 4469
SWIFT: BREXPLPWMBK

9 + 4 =