O NAS - Personalservice.pl - Usługi dla biznesu.

Idź do spisu treści

Menu główne

O NAS

Personalservice.pl sp. z o.o. posiada ofertę usługową skierowaną w głównej mierze do przedsiębiorstw, które chcą skupić się na swojej działalności operacyjnej przekazując część zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.  W zależności od wiedzy, środków i priorytetów klienci podejmują decyzje o tym, jakie potencjalne obszary i w jakiej formie chcą "outsourcować". Realizowane przez nas zlecenia mają różne formy, począwszy od prostych projektów, usprawniających procesy biznesowe, powodujących wzrost konkurencyjności firmy, obniżenie kosztów i po prostu ułatwiających codzienną działalność, a skończywszy na skomplikowanych projektach, które prowadzą niekiedy do powstania trwałych powiązań strategicznych pomiędzy klientem a nami. Podstawowe korzyści płynące dla klienta, to redukacja kosztów w odniesieniu do realizowanych usług na najwyższym poziomie przy dostępie do specjalistycznej wiedzy. Nasze zaangażowanie pozwala klientowi na osiągniecie lepszych wyników poprzez koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy.


Personalservice.pl sp. z o.o. specjalizuje się w następujących obszarach:

RYNEK PRACY:

 • pośrednictwo do pracy w kraju i za granicą,

 • rekrutacja i selekcja pracowników z rynku pracy,

 • doradztwo personalne,

 • doradztwo zawodowe,

 • rozwiązywanie sporów z pracownikami,

 • praca tymczasowa,

 • szkolenie i stymulowanie rozwoju pracowników,

 • motywowanie pracowników.

DORADZTWO BIZNESOWE:

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału,

 • przygotowanie biznesplanu, strategii rozwoju  i budowy wartości firm,

 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,

 • kreowanie wizerunku firm,

 • usługi zarządzania przedsiębiorstwami,

 • negocjacje biznesowe,

 • wywiad w biznesie,

 • analiza sytuacji finansowej.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY / OCHRONA P.POŻ:


 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP, jak również szkoleń z ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków,

 • uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy,

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,

 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP,

 • przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach,

 • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy,

 • raporty o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,

 • prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa,

 • opracowywanie zasad przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,

 • doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, instrukcji bhp i p.poż. (znaki ewakuacyjne, instrukcje pożarowe itp).


USŁUGI FINANSOWE / WINDYKACJA:


 • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału,

 • finansowanie projektów,

 • dotacje uninijne,

 • pożyczki krótko- i długoterminowe,

 • windykacja należności,

 • zabezpieczenia umów  finansowych,

 • doradztwo finansowe dla przedsięwzięć,

 • mediacja w spłącie zobowiązań,

 • ugody w sporach finansowych pozasądowych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego